04
مارس

کار بلید در دستگاه فتوکپی

    بلید از قسمت پلاستیک و آهنی تشیل شده که قسمت پلاستیکی بلید شارپ روی درام تماس داشته وتونر باقیمانده از کپی قبلی را پاک کرده و به ضایعات انتقال میدهد ودرام دستگاه کپی شارپ آماده برای کپی...

Read More