04
مارس

کار بلید در دستگاه فتوکپی

 

 

بلید از قسمت پلاستیک و آهنی تشیل شده که قسمت پلاستیکی بلید شارپ روی درام تماس داشته وتونر باقیمانده از کپی قبلی را پاک کرده و به ضایعات انتقال میدهد ودرام دستگاه کپی شارپ آماده برای کپی بعدی میشود.

نکته:
اگربلید دستگاه فتوکپی شارپ خراب باشد یا دفورمه شود باعث میشود روی کپی خط بیفتد و کپی گرفته شده سیاه میشود که در این صورت باید بلید دستگاه فتوکپی شارپ sharp تعویض شود.

کار بلید در دستگاه های فتوکپی
بلید در واقع یک لاستیک الکتریکی خنثی میباشد که در اکثر دستگاه های پرینتر لیزری ودستگاه فتوکپی شارپ جزئی ضروری است که پس از اتمام عملیات کپی در دستگاه تونر مازاد بر روی گیرنده نوری یا همان درام را که وظیفه انتقال تونر بر روی کاغذ را دارد پاک کرده تا در پرینت بعدی این تونر ها بر روی کاغذ ریخته نشوند، و به مخزن مخصوصی که جهت این کار در کارتریج دستگاه فتوکپی شارپ است منتقل میکند.

در این قسمت متذکر میشویم که این مخزن را بهتراست هر از گاهی تخلیه نمایید. بلید در بیشترهر دو دستگاه های پرینتر و فتوکپی شارپ کارایی دارد.

دکتر بلید نقش تنظیم کننده و پاک کننده تونر موجود بر روی مگنت رولر را در بیشتر دستگاه های پرینتر لیزری به عهده دارد و کمتر در دستگاه های کپی دیده میشود. دکتر بلید سایشی در جهت خلاف مگنت رولر که نقش هدایت کننده تونر بر روی درام را دارد ایجاد میکند که این اصطکاک باعث شارژ مجدد تونر میشود حتی اگر کمی از تونر بر روی مگنت رولر باقی مانده باشد.